CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETULUI DE SERVICII TURISTICE

NR.  DATA

 

 

NUME TITULAR: 

CI:

TELEFON:

ADRESA

PRET TOTAL:

STATUS

AVANSCHITANTA NR:  -

REST DE PLATA:  -

DATA SCANDENTA A PLATII: 

NUME TURISTI

SERVICII :

 

AGENT TURISM

 

PARTILE CONTRACTANTE

Societatea Comerciala  EUROTOURING TRAVEL AGENCY SRL cu sediul social in Bucuresti Sos Stefan cel Mare nr 25, bl 28, sc C, ap 79, sect. 2, tel:021.311.77.10, fax: 021.312.33.01 cod unic de inregistrare 5890791, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J40/19892/29.11.2017, cont iban RO27INGB0000999910587199, ING BANK NV , titulara a licentei de turism 1886/21.05.2019 , Polita de asigurare Omniasig Seria I , Nr.56442, valabila pana la 11.07.2024 – reprezentata prin Mariana Calin in calitate de Manager, denumita in continuare Agentia,

si

Turistul/Reprezentantul turistului,DL….,domiciliat/domiciliata in ......., Str........................, posesor al buletinului/cartii de identitate,  CNP  ,au convenit la incheierea prezentului contract.

 

I.OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Contractul de comercializare al pachetelor de servicii turistice, este raportul juridic dintre agentie si turist si este supus reglementarilor Codului Civil si Codului Comercial, precum si Ordonantei Guvernului nr.107/30.07.1999, cu completarile si modificarile ulterioare.

2. Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, poate fi  organizat de Eurotouring Travel Agency sau de alti touroperatori, in schimbul platii serviciilor turistice.

3. Agentia comercializeaza pachete de servicii turistice  inscrise in voucher in urmatoarele variante:

a) servicii turistice la cererea clientului, care se refera la programele organizate in mod special, ca urmare a solicitarii turistilor, denumite in continuare servicii la cerere;

b) servicii turistice preorganizate de agentia de turism si puse la dispozitia clientului prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, brosuri, pliante si alte oferte letrice, denumite in continuare servicii din oferta standard;

c) servicii turistice interne, comercializate pe baza de vouchere de servicii turistice interne sau bilete de odihna si/sau tratament, denumite in continuare bilete de odihna si/sau tratament. Aceste servicii reprezinta un caz particular al serviciilor turistice din oferta standard.

d) bilete avion

4. Bonul de comanda, confirmarea de servicii, biletul de odihna si/sau tratament, voucherul, oferta standard a agentiei de turism expusa in materialele de prezentare (cataloage, pliante, oferte scrise, fac parte integranta din prezentul contract.

 

 

 

 

II.APARITIA RAPORTURILOR CONTRACTUALE

1. In cazul solicitarii de servicii turistice  interne sau externe care nu fac parte din oferta proprie a SC. Eurotouring Travel Agency, contractul intra in vigoare in momentul primirii de catre turist a confirmarii scrise a rezervarii, care va fi transmisa in cel mult 5(cinci) zile calendaristice, de la data semnarii bonului de comanda, daca partile contractante nu stabilesc altfel.

2. Pentru oferta turistica interna sau externa  proprie a agentiei, contractual intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre reprezentantul agentiei de turism si de catre turist.

 

III. PRETUL

1.Pretul contractului este de si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A.

  Avansul este de  plata finala se va face :

 

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI

1. agentia se obliga sa anunte turistul cu privire la eventualele modificari privind elementele esentiale ale contractului, inclusiv cu privire la anularea programului turistic, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data plecarii, daca acestea se produc din motive imputabile agentiei.

2.sa informeze turistul corect si complet in scris sau verbal cu privire la pretul serviciilor oferite(destinatie, ruta,mijloace de transport utilizate, tipul unitatilor de cazare, serviciile de masa si specificul acestor servicii).

3. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

4.Agentia isi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul turistic,in anumite cazuri de forta majora, cum ar fi: calamitati naturale, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval dupa caz, fara a notifica turistii, daca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a putea anunta toti participantii.

5.Aceste situatii neprevazute pe care nici Agentia nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita,  pot conduce uneori la schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport sau a unitatilor de cazare, in acest caz turistul nu poate pretinde: a)daune sau penalizari b)rambursarea pretului

6. in cazul in care la unitatea de cazare confirmata este “overbooking”(suprarezervare), agentia este obligata sa asigure cazarea la aceeasi categorie cu cea confirmata.

7. in cazul in care varianta de cazare oferita ca alternativa este clasificata inferior, agentia este obligata sa returneze diferenta de tarif dintre diferentele de confort.

8. agentia nu poate fi facuta  raspunzatoare  pentru urmatoarele situatii:

a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului.

 b) amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere, refuzul autoritatilor de frontiera de a permite turistului sa paraseasca tara si nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse turistului din cauza acestor intarzieri.

c) intarzierile sau anularile inregistrate in timpul derularii programului turistic, a  curselor aeriene, navale, rutiere sau feroviare datorita conditiilor meteorologice nefavorabile, formalitati vamale, catastrofe naturale sau oricare situatie de forta majora.

d) pierderea  de catre turist a legaturilor aeriene, feroviare, navale sau terestre din orice motiv, in acest caz turistul nu poate renunta la contract.

e) inclusiv in situatia in care aceste obligatii trebuiau indeplinite de catre o alta agentie de turism sau de catre alti prestatori de servicii,

9. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu sunt realizate sau agentia de turism constata ca nu le va putea realiza, aceasta  este obligata:

a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;

c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare  si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate;

10. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului, in termen de 2 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract. In cazul zborurilor charter,de regula compania aeriana utilizata este Tarom, Romavia, Aegean Airlines sau Sky Airlines, dar in functie de gradul de incarcare realizat, aceasta poate fi schimbata cu alta companie de zbor, ce opereaza in Romania cu alti touroperatori (de ex: Carpatair, Air Bucharest sau altele), precum si orarul de zbor aferent.

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;

c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

11. Conform Legii nr. 677/2001, SC Eurotouring Travel Agency, este inregistrata la “Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal”, in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. 9505. Prin intermediul serviciilor de turism (transport, servicii de cazare si masa, asigurari medicale), prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (respective nume, prenume, data nasterii, adresa, CNP,nr. de telefon), prin mijloace automatizate, destinate partenerilor contractuali. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele  menţionate anterior, acestea fiind necesare în vederea identificării dvs. pentru acordarea serviciilor comandate. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: parteneri externi, companii aeriene, companii de transport auto, naval sau feroviar si  dupa caz,  tuturor celor care  colaboreaza la asigurarea serviciilor comandate de Dvs.).

 

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI

1. Turistul are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii turistice , inclusiv cu privire la pretul acestuia, de catre agentie, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce.

2. Pretul programului de servicii turistice se va descrie in programele anexa la contract. Agentia nu raspunde pentru prestarea defectuoasa a serviciilor specificate in rubrica “PRETUL NU INCLUDE”, acestea fiind optionale si prestate de catre partenerii locali.

3. Turistul are dreptul sa poata incheia asigurari facultative pentru asistenta in caz de boala, accident, repatriere  etc.  si sa faca cunoscut agentiei vanzatoare solicitarile sale speciale, in momentul efectuarii comenzii care pot fi incluse in contract, cu titlu informativ, daca sunt acceptate de cele doua parti.   

4. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice  contractat, , cu obligatia de a anunta in scris  Agentia cu cel putin 10 zile inaintea datei de plecare si acest lucru sa fie posibil si acceptat de partenerii contractuali ai  agentiei.

4.1 Atat turistul care cedeaza pachetul sau de servicii turistice  cat si cesionarul  sunt responsabili in mod solidar de plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare  aparute cu ocazia acestei cedari impuse de partenerii  contractuali ai agentiei..

 În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. In cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor.

5. In cazul in care preturile stabilite prin contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor achitate.;

6.. Turistul este obligat sa comunice Agentiei in scris  in  termen de 10 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. IV pct. 1, hotararea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

7. In cazul in care Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie:

b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea diferentei de pret;

c) sa i se ramburseze toate sumele achitate in virtutea contractului.

7.1. In toate cazurile mentionate, turistul are dreptul sa solicite Agentiei  o despagubire pentru neandeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia  urmatoarelor cazuri::   

a) anularea a avut loc datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in anexa contractului care face parte integranta din contract, iar Agentia a informat turistul, in termenul mentionat in contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergatoare datei de plecare.;

b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, responsabilitatea revenindu-I companiei aeriene);

c) anularea s-a facut din vina turistului;

8. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte contractul (cu respectarea conditiilor contractuale),,cu conditia notificarii in scris a rezilierii , iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii;

9 .Daca turistul, dupa achitarea   serviciilor turistice  solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.

10 .Turistul poate renunta total sau partial la serviciile turistice contractate in timpul desfasurarii programului turistic , in acest caz neavand dreptul la despagubiri din partea agentiei.

11. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul  are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

12. Turistul poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate.

13. In cazul biletelor de odihna si/sau tratament, turistul are obligatia de a respecta programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv:

 a) in statiunile de pe litoral cazarea se face la ora 18.00 a zilei de intrare inscrisa pe voucher si/sau pe biletul de odihna/tratament si se termina la ora 12.00 a zilei de iesire inscrisa pe voucher si/ sau biletul de odihna/tratament

.b) in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 12.00 a zilei de intrare inscrise pe voucher si/sau  pe biletul de odihna/tratament si se termina cel tarziu la ora 12.00 a ultimei zile inscrise  pe voucher si/sau pe biletul de odihna/tratament.

c) pentru cazarile externe, cazarea se face de obicei  incepand cu ora 14.00 a zilei de intrare inscrisa in voucher si se incheie la ora 12.00 a zilei de iesire..

d) Pot exista exceptii in functie de specificul fiecarui hotel.

14. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. , in cazul in care aceste taxe nu au fost achitate direct agentiei.

 15.Clasificarea unitatilor de cazare si a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara in parte, turistul ia act si este de acord cu aceasta.

16. In momentul cazarii,  daca este cazul, turistul trebuie sa solicite receptionerului tarifele extra ale serviciilor si facilitatilor (ex:minibar/frigider, seif, aer conditionat, prosoape la piscina etc), pentru care acestia incaseaza bani suplimentari.

17. Distributia camerelor la hotel se face in momentul cazarii, de catre receptia hotelului. Orice problema legata de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre client direct la receptie, asistat de reprezentantul agentiei locale;

 18. Turistul este obligat sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare, alimentatie publica, mijloace de transport, in caz contrar urmand sa suporte contravaloarea pagubelor produse.

19. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc), acesta va indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, agentia recomanda si consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro.

20. Turistul  are obligatia sa verifice documentele de calatorie (bilete de avion, asigurari, voucher etc.) precum si alte documente eliberate de agentie , sa se asigure ca toate datele inscrise in acestea sunt corecte  si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei vanzatoare, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal).

 

VI. ASIGURARI

Turistul este asigurat privind rambursarea cheltuielilor de repatrieresi/sau sumelor achitate, in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism  cu seria I nr. 56442 valabila pana la 11.07.2024 , emisa de SC Omniasig Vienna Insurance Group SA, Bucuresti,  telefon (+40) 21 405 7420, fax (+40). 21 311 4490, www.omniasig.ro, Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare medicala si storno, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces in strainatate sau sa acopere penalitatile datorate agentiei in cazul producerii unui eveniment imprevizibil care impiedca turistul sa mai participe la serviciile din pachetul turistic achizitionat prin prezentul contract.

 

VII. RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI

1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

a) 25% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face  incepand cu data confirmarii serviciilor  pana la 30 zile inainte de data plecarii.;

b) 50% din pretul pachetului de servici, daca renuntarea se face in intervalul 16-30 zile inainte de data plecarii;

c) 100% din pretul pachetului de servici, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile inainte de data de  plecare sau pentru neprezentarea la program.

2. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

3. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

4. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors la granita de catre politia de frontiera.

5. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar cererea de renuntare nu este luata in considerare.

6. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale

7. * Atentie !!! Biletele de avion sunt nerambursabile si nemodificabile din momentul emiterii lor, conform „CONDITII GENERALE DE REZERVARE - VANZARE A BILETELOR DE AVION.

* Pentru rezervarile cu reducere early booking, Inscrieri Timpurii , oferte speciale : modificarea unei rezervari ( inlocuire de persoane , perioada, tip camera, etc ) dupa expirarea ofertei anuleaza reducerea si se va aplica tariful din oferta generala , considerandu-se o rezervare noua .  Daca anularea se face dupa data de expirare a valabilitatii ofertelor, penalizarea este de 100%

Pasagerul poate modifica biletul initial cumparat in conditiile stabilite de compania pentru care a fost emis biletul, pentru fiecare caz in parte. De regula, se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului initial iar daca compania de zbor permite conditii mai avantajoase, agentia va aplica aceste conditii in favoarea pasagerului, aplicand TSF ( taxa serviciu) pentru modificare conform politicii sale comerciale.

8. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract .

 

 

 

 

 

VIII. RECLAMATII

1. In cazul in care turistul este nemultumit de  realizarea serviciilor  turistice contractate , acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar  si explicit cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistic  ce se va transmite prompt   prestatorului de servicii( partenerului local ,conducerii hotelului, restaurantului), etc.

2. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial de catre   prestatorul de servicii( partenerul local ,conducerea  hotelului, restaurantului), etc., turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 2 (doua) zile de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca in termen de 10 (zece) zile calendaristice sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin .

3. Turistul nu va fi despagubit daca reclamatia survine dupa termenul de 2(doua)  zile de la intoarcerea din excursie si nu are la baza confirmarea reprezentantului local. Reclamatia se poate depune la punct de lucru  EUROTOURING TRAVEL AGENCY , sos Stefan cel Mare nr 25, bl 28, sc C, ap 79, tel:021.311.77.10 in termen de 2(doua) zile de la intoarcerea din excursie.

Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume  personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului, despre  care EUROTOURING TRAVEL AGENCY nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate  de  instanta judecatoreasca.

4. Orice reclamatie cu privire la biletul de avion cumparat se va face in scris, in termen de max 7 zile de la data producerii evenimentului reclamat.
4.1. Reclamatiile care nu sunt facute in scris nu vor fi luate in considerare.
4.2. Agentia va transmite reclamatia respectiva companiei aeriene pentru care a fost emis biletul iar solutia data apartine companiei aeriana, in calitate de proprietara a biletului.
 Agentia va informa pasagerul despre solutia data de companie reclamatiei, in scris, in termen de 3 zile de la primirea raspunsului de la companie. In situatia in care pasagerul nu este multumit cu raspunsul primit el se va adresa direct companiei aeriene  care a efectuat zborul.
4.3. Pasagerul va fi despagubit direct de catre compania aeriana in toate cazurile in care aceasta decide acest lucru, agentia nefiind obligata sa intermedieze astfel de despagubiri.
4.4. Orice reclamatie se va face de catre pasager in conformitate cu prezentele conditii generale de rezervare/ vanzare a biletelor de avion.

 IX. FORTA  MAJORĂ SI CAZUL FORTUIT

 Situatiile de forta  majoră si caz fortuit, cum ar fi: războaie, cutremure, greve, fenomene naturale, pandemii dar fără a se limita la acestea si în special conditiile meteo nefavorabile nu incumbă societătii  Eurotouring Travel Agency  despăgubiri ori compensatii .

Agentia nu isi asumă plata niciunei taxe si nu suportă nici un cost suplimentar (cazare, transport, masă) pe care turistul trebuie să le suporte în cazul anulării temporare a unui zbor, autocar sau vapor decisă de societatea de transport sau de autorităti din motive de securitate (conditii meteo, grevă, incidente tehnice, deflagratii, conflicte armate etc).

În caz de forta  majoră Eurotouring Travel Agency  nu se face responsabila iar agentia  revânzătoare si, respectiv, turistul, nu pot solicita nici un fel  compensatie pentru schimbarea de orar sau itinerar chiar dacă acestea intervin după înmânarea documentelor de călătorie, aceste situatii fiind astfel circumstantiate  de reglementările europene în materie de trafic aerian.

În cazul în care compania aeriană transportatoare este nevoită să modifice orarul de zbor, datorită traficului aerian sau altor motive operationale, Agentia  va comunica în cel mai scurt timp posibil aceste informatii. Există posibilitatea decalajelor în comunicare care vin din rapiditatea cu care compania aeriană ne comunică în scris aceste schimbări. Agentia  nu este responsabila de modificările de orar si de posibilele intarzieri.

 

X. LITIGII

1.Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, exceptand  cazurile in care neindeplinirea sau indeplinirea defectuasa se datoreaza turistului, cand neindeplinirea obligatiilor este atribuita unui tert care nu este parte la contract, iar cauzele nu puteau fi prevazute sau evitate sau cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici  agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.

2.Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de catre agentie  a serviciilor cuprinse in contract, responsabilitatea acesteia privind despagubirea turistului  nu poate depasi pretul serviciilor  turistice inscrise in contract, respectiv contravaloarea serviciilor care nu au fost prestate.

 

XI. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Se constituie ca anexa la contract, si sunt urmatoarele:

a) voucherul, biletul de odihnă / tratament, biletul de excursie, după caz;

b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

 

XII. DISPOZITII FINALE

1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 ali. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

4. Agentia respecta prevederile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

                              

AGENTIA                                                                                                                 TURIST

 

EUROTOURING TRAVEL AGENCY SRL

 

 

 

 

 

 

 

Cerere oferta