POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare: 17.03.2023
Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”, în continuare ,,RGPD”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

1. Cine suntem noi ?
EUROTOURING TRAVEL AGENCY, Agentie de turism, organizatoare .
2. Agenția de turism Eurotouring (în continuare ,,Societatea’’ sau ,,Noi’’) a fost înființată în anul 2011, pentru a reinventa conceptul de vacanță prin înțelegerea nevoilor și așteptărilor clienților și adaptarea ofertei la aceste exigențe, prin profesionalism ridicat la standarde internationale. Pe parcursul dezvoltării sale, EUROTOURING TRAVEL AGENCY SRL și-a diversificat produsele si canalele de vânzare, menținând la nivel cât mai înalt calitatea serviciilor propuse și oferite clienților direcți dar și agențiilor partenere. Punctul forte al activitații EUROTOURING TRAVEL AGENCY SRL îl constituie anticiparea așteptarilor clienților, echipa tânără și pasionată de turism, atenția maximă la întocmirea ofertelor și la selectarea partenerilor de peste hotare alături de calitatea prestațiilor serviciilor. Toate acestea au dus în timp la formarea unei clientele stabile, care utilizează aproape exclusiv serviciile EUROTOURING TRAVEL AGENCY SRL pentru petrecerea vacanțelor.
Datele noastre de contact sunt:
Adresa sediului: București, Sector 2, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 25, bl. 28, sc. C, ap. 79
Adresă de e-mail: dpo@euro-touring.ro
Nr. de tel.: 0213117710, 0724569090, 0721239075

3. Cum prelucrăm datele dvs. cu caracter personal ?
Societatea, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, clienților persoane fizice, reprezentanților clienților persoane juridice, partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Societatea și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.
Datele cu caracter personal sunt: prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
exacte și actualizate în termen;
păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

4. Care sunt tipurile de date cu caracter personal prelucrate și în ce scop sunt prelucrate acestea ?
Pentru încheierea și executarea contractelor de prestări servicii și de parteneriat/colaborare, (Ex.: Contract de comercializare a pachetului de servicii turistice) prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume prenume titular, serie și număr carte de identitate/pașaport, nr. de telefon, adresă de domiciliu/reședință, nume prenume turiști, nume prenume agent turism. – de completat cu alte date cu caracter personal prelucrate prin intermediul contractelor încheiate de Societate
În vederea completării și transmiterii formularului de contact (se accesează secțiunea ,,Contact”) de pe website-ul Societății (https://www.eurotouringtravel.ro), prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail, număr de telefon și, după caz, alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunile ”Subiect” și ,,Mesaj”.
Similar, în vederea creării unui Cont pe website-ul Societății (se accesează butonul ,,Contul Meu” – Solicită acces) prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de domiciliu (și suplimentar - regiune, țară, cod poștal), nr. de telefon, e-mail. Ulterior creării sale, pentru a intra în cont se folosește o parolă și se prelucrează e-mailul persoanei vizate.
De asemenea, pentru obținerea unei oferte de turism de pe website-ul Societății (se accesează butonul ,,Cerere Ofertă”) sunt prelucrate următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail, nr. telefon și suplimentar date despre numărul adulților, numărul copiilor, vârsta copiilor, data plecării și a întoarcerii, destinație, buget aproximativ, oraș de plecare, modalitățile de transport și alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunile ”Subiect” și ,,Mesaj”.
Totodată, în vederea completării și transmiterii unei cereri de rezervare, sunt prelucrate următoarele tipuri de date cu caracter personal: titlul (Dl, Dna, Dra), nume, prenume, nr. de telefon, e-mail și alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Observații”.
Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat.
Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri. - se va insera link către aceasta
Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum newsletter-uri, decât dacă vă dați consimțământul în mod expres pentru astfel de comunicări, bifând o căsuță de acord în acest sens. În acest sens, vă prelucrăm doar e-mailul și ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, respectiv de a vă retrage consimțământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări.

5. Care sunt temeiurile legale pe care se bazează prelucrarea datelor cu caracter personal ?
Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:
încheierii și executării diferitelor contracte;
pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;
în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (pentru transmiterea comunicărilor de tip marketing etc.);
în scopul intereselor legitime urmărite de Societate (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Societății în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).

6. Pe ce durată prelucrăm datele dvs. cu caracter personal ?
Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

7. Cui transmitem datele cu caracter personal ?
Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:
• Autorităților și instituțiilor publice - când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Societății în procedurile contencioase sau necontencioase etc.)
• Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Societății care ne oferă servicii de găzduire web (... – de indicat nominal partenerul contractual/colaboratorul), de dezvoltare website (... – de indicat nominal partenerul contractual/colaboratorul), mentenanță website (... – de indicat nominal partenerul contractual/colaboratorul), marketing online (... – de indicat nominal partenerul contractual/colaboratorul) și comunicare de marketing (... – de indicat nominal partenerul contractual/colaboratorul).
• Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.
În cazul în care datele cu caracter personal prelucrate de Societate sunt transferate de către aceasta direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi în afara Spațiului Economic European, vă asigurăm că aceste transferuri au loc cu respectarea RGPD (în special art. 46 din RGPD), a prevederilor legale aplicabile în materie, în baza unor garanții adecvate (clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisie) și cu condiția de a exista drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate. – de confirmat, dacă este cazul

8. Ce măsuri de protecție și garanții luăm ?
Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal.
Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

9. Care sunt drepturile dvs. în calitate de persoană vizată ?
Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:
Dreptul de acces;
Dreptul de rectificare;
Dreptul la ștergere;
Dreptul la restricționarea prelucrării;
Dreptul la portabilitate;
Dreptul la opoziție a prelucrării;
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanțelor de judecată.
Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa: dpo@euro-touring.ro, prin poștă sau curier la adresa: Eurotouring Travel Agency, București, Sector 2, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 25, bl. 28, sc. C, ap. 79.

Cerere oferta